3 kwietnia 2012 r. (wtorek) uczniowie szóstych klas Szkoły Podstawowej będą pisać powszechny, obowiązkowy sprawdzian z wiedzy ogólnej. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Celem sprawdzianu jest zbadanie stopnia opanowania wybranych podstawowych umiejętności ponadprzedmiotowych takich jak:

* czytanie,
 * pisanie,
 * rozumowanie,
 * korzystanie z informacji,
 * wykorzystywanie wiedzy w praktyce.  

Czas trwania:

Na napisanie sprawdzianu macie 60 minut. Uczniowie z dysleksją piszą o 30 minut dłużej.

 

Każdy uczeń przystępujący do sprawdzianu powinien:

* przyjść do szkoły na godz. 8.30 i ustawić się pod wyznaczoną salą egzaminacyjną,

* mieć ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis  z czarnym tuszem – atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

*  być ubrany w strój galowy,

*  pozostawić w domu lub w sekretariacie szkoły telefony, mp3, mp4, kalkulatory, inne urządzenia elektroniczne, reklamówki, maskotki oraz napoje i pokarmy ( z wyjątkiem przypadków popartych wskazaniem lekarskim).

 

Życzymy powodzenia!