LECZNICA RODZINNA „ALFA”   UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY (22 729 57 69) ORAZ OŚRODEK ZDROWIA  UL. PERONOWA (22 729 63 61)

proszą rodziców  dzieci urodzonych w 2002 i 1998 roku  o kontakt z właściwą (według zapisu) przychodnią w celu ustalenia terminu obowiązkowych szczepień, którym podlegają dzieci z w/w roczników.