44 komputery stacjonarne, 5 laptopów, 3 tablety, 5 drukarek i 10 zestawów klocków LEGO
do nauki programowania wzbogaciły nasze pracownie informatyczne. Sprzęt oraz oprogramowanie zostały przekazane szkole przez Gminę Brwinów dzięki udziałowi gminy w projekcie: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki udziałowi Gminy w projekcie uczniowie korzystają z narzędzi o wysokim standardzie. Otrzymane sprzęty pozwalają na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyniesie to korzyści edukacyjne  i radość  z odkrywania nowych technologii. Dziękujemy.