W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu English High Flier czworo uczniów naszej szkoły uzyskało świetne wyniki.Gratulujemy Stefanowi Batoremu i Filipowi Kosce otrzymania wyniku bardzo dobrego oraz Adamowi Kowalczykowi i Mieszkowi Ponderowi uzyskania wyniku dobrego.
Congratulations !!!