Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0. na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki   i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji  i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Kwota dofinansowania wynosi 12 000 zł.. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.