Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w konkursie plastycznym na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”. Prace dzieci wykonują samodzielnie, w formacie typowej kartki pocztowej, tj A6 dowolną techniką plastyczną. Podpisane prace należy składać w sali 109 do czwartku 16.12.2021 r.