Uroczystość nadania awansu na stopień pułkownika Panu Waldemarowi Kruszyńskiemu
w dniu 10.01.2023 r.

Zasłużony awans Pułkownik Waldemar Kruszyński otrzymał podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Brwinowa w obecności rodziny, władz miasta, przedstawicieli wojska, WiN – u, Pań Dyrektor Zofii Kowalczyk, Anny Baecker, Anny Kurman, Katarzyny Baczyńskiej  i wielu zaproszonych gości.

Uroczystość odbyła się w Domu Kultury w Pałacu Wierusz-Kowalskich w Brwinowie.  W imieniu społeczności szkoły Pani Dyrektor Zofia Kowalczyk i Katarzyna Baczyńska gratulowały awansu i podziękowały Panu Pułkownikowi za lata współpracy ze szkołą, organizowanie pomocy świątecznej dla kresowych rodaków z Ukrainy i Litwy, ale przede wszystkim za przywracanie pamięci wśród uczniów o żołnierzach wyklętych, bohaterach drugiej konspiracji po II wojnie światowej.

Panie Pułkowniku dziękujemy za to, że jest Pan wzorem dla nas wszystkich i życzymy wielu lat zdrowia i dalszej współpracy.

Katarzyna Baczyńska