Szanowni Państwo,
Od 2 września 2021 roku, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przeorganizowaliśmy miejsce i czas odbioru dzieci przez rodziców po skończonych lekcjach.


Nauczyciel sprowadza uczniów wg harmonogramu (dotyczy tylko 2 zmiany). Pierwsza zmiana kończy lekcje równo z dzwonkiem.

16.15 – 3d,3e,3a,3b,3c
16.20 – 2a,2c,2e,2b,2d
16.25 -1c,1d,1e, 1a,1b

Rodzice czekają na dzieci z klas:

3a,3b,3c,3d,3e,1a,1c,- przed szkołą od ulicy Sportowej
2a,2b,2c,2d,2e,1b,1d,1e- na patio, wejście od ulicy Żwirowej

Rodzice przyprowadzają uczniów do szkoły i żegnają się z nimi przed wejściem.

RODZICE NIE WCHODZĄ NA TEREN SZKOŁY.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS rodzice maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie, toalety, korytarze, świetlica).

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie