W dniach od 26-29 wrzśnia gimnazjaliści uczestniczyli w Międzyszkolnym Rajdzie Historycznym, zorganizowanym przez Prezesa Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”, Pana Waldemara Kruszyńskiego. Wydarzenie to było okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, dobrej zabawy i nawiązania nowych znajomości. Już czekamy na kolejny rajd.