Po eliminacjach szkolnych do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Szkoła Podstawowa:

Barbara Chodurska
Karol Suchecki – Tuszyński
Iga Woźniakowska

Gimnazjum:  

Julia Budzisz
Daniel Mikulski
Błażej Wróblewski

Drugi etap konkursu odbył się 4 grudnia 2012 roku w Gimnazjum nr 113 przy ulicy Promienistej 12 a w Warszawie – Włochy.

Szkolni koordynatorzy: mgr Małgorzata Sierak, mgr Barbara Słupczyńska