20 listopada obchodziliśmy wyjątkowy dzień – rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka , to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane.
Tego dnia ważną rolę odgrywał kolor niebieski, który jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie.