15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych tzw. Dzień Białej Laski. Nasza szkoła również czynnie włączyła się w obchody tego dnia. Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.
Zespół nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne przygotował dla uczniów zajęcia mające na celu uświadomienie barier, z którymi osoby niewidome i niedowidzące zmagają się każdego dnia.
Uczniowie w klasach I – III pokonywali tor przeszkód z zasłoniętymi oczami przy pomocy przewodnika osoby niewidomej, próbowali rozpoznawać swoich kolegów po głosie, zgadywali dźwięki wydawane przez różne urządzenia, a także rysowali swój portret z zamkniętymi oczami. Natomiast najmłodsi uczniowie z oddziałów zerowych poprzez dotyk z zasłoniętymi oczyma odgadywali jaki przedmiot kryje magiczne pudełko. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w
zajęciach.

Beata Osińska, Aleksandra Szczęsna, Olena Bulatova, Joanna Lewkowicz i Alina Gumińska