W dniach 16-17 listopada odbyło się IV Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Zapoznanie się z dobrymi praktykami w innych szkołach i poznanie kierunków innowacji dało nam zastrzyk wiedzy i dobrej energii. W tym roku nasza szkoła – reprezentowana przez Panią Dyrektor Zofię Kowalczyk oraz Panią Dominikę Dziedzińską – pierwszy raz miała możliwość uczestniczenia w Forum.

Była to okazja do wymiany doświadczeń i wielu rozmów w gronie najlepszych, innowacyjnych pedagogów, nauczycieli i dyrektorów placówek. Podczas spotkania wystąpienie miała Pani Dominika Dziedzińska, która przedstawiła swoją innowację metodyczną „Telefon do-mowy”. Organizatorem Forum są: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.