Mazowiecki Rajd szlakami oddziału partyzanckiego „Błyskawica” majora Józefa Kurasia „Ognia”

W dniach 20-24 września 2012 r. młodzież z brwinowskich gimnazjów i liceum ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli wzięła udział w Mazowieckim Rajdzie szlakami oddziału partyzanckiego „Błyskawica” majora Józefa Kurasia „Ognia” – jednego z dowódców Żołnierzy Wyklętych.

Patronat nad wyprawą objęli Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pan Minister Jan Ciechanowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego- Pan Adam Struzik. Honorowy patronat nad rajdem objęli: Zbigniew Kuraś (syn mjra Józefa Kurasia), Zbigniew Paliwoda „,JUR” (żołnierz VI kompanii ZP „Błyskawica”), Czesław Stolarczyk „GUC” (żołnierz III kompanii ZP „Błyskawica”), Zuzanna Kurtyka (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 2010), Anna Paluch (Poseł na Sejm RP) oraz Stanisław Kogut (Senator RP) i Włodzimierz Bernacki (Poseł na Sejm RP).

Młodzież została zaproszona na rajd przez Pana majora Waldemara Kruszyńskiego – Prezesa Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Udział młodzieży brwinowskiej został sfinansowany przez Burmistrza Gminy Brwinów – Pana Arkadiusza Kosińskiego.

Współorganizatorami byli również: Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej, ROCH-a i Zgrupowania „Błyskawica” w Waksmundzie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Inicjatywę wspierali również: GRH „17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment” z Nowego Targu, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Eksploracji z Nowego Sącza oraz Fundacja Strzelecka z Łodzi, Placówka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Zakopanem.

Nasi uczniowie rywalizowali z kolegami z pięciu szkół na szlakach górskich wiodących śladami oddziału dowodzonego przez zamordowanego w 1947 r. na Podhalu mjra Józefa Kurasia „Ognia”. Był to znany dowódca partyzancki z czasów II wojny światowej oraz podziemia antykomunistycznego. Podczas rajdu uczniowie i ich opiekunowie zdobyli kilka gorczańskich szczytów:  Luboń Wielki, Koskową Górę, Turbacz oraz musieli się wykazać wiedzą historyczną, umiejętnościami partyzanckimi i wojskowymi sprawdzanymi przez grupy rekonstrukcyjne.

Ideą takich imprez jest popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i edukacja młodych ludzi.  Chcemy – powiedział jeden z organizatorów- aby młodzi ludzie poznawali historię regionu, a poprzez historię regionów  trudną historię Polski. Chcemy, by mieli okazję spotkać się z rekonstruktorami, ze świadkami historii, co może zaszczepić w nich chęć poznawania historii na własną rękę.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne patrole zwycięzcą okazał się patrol MORRO z  LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie. Dalsze miejsca zajęły następujące patrole:

2. ORŁY Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie

3. GROT Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Monte Cassino w Lubniu

4. PODWICHER Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

5. TPAK Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie

6. STOKROTKI Gimnazjum nr 1 w Brwinowie

7. OGNIKI Gimnazjum nr 57 im. Królowej Jadwigi w Warszawie

8. GRUNWALD Gimnazjum nr 4 w Wołominie

Oprócz nagród książkowych i rzeczowych, uczniowie przywieźli ze sobą niezapomniane widoki Gorców i Tatr oraz przede wszystkim nowe znajomości, przyjaźnie i olbrzymią wdzięczność dla Pana Kruszyńskiego, co wyrażali gromkimi brawami i odśpiewaniem „Sto lat”.