Wyniki i prace nagrodzone w szkolnym konkursie „Matematyka jest wszędzie”.  Nagrody sponsorowane przez Radę Rodziców zostaną rozdane na zakończeniu roku szkolnego.

Klasy IV:
I miejsce: Aleksandra Nowicka IVb

Wyróżnienie:
Agata Wiatrowska IVd, Agata Śmiechowska IVa, Milena Szkop IVa

Klasy V:
I miejsce: Maksymilian Oloś Vb

Wyróżnienie:
Wiktoria Kustosz Va, Maciej Wierzbicki Vc, Aleksander Okoń Vc

Klasy VI:
I miejsce: Anna Kurządkowska VId

Wyróżnienie:
Hanna Jaszczuk VId

Klasy VII i VIII:
I miejsce:Krzysztof Grochal VIIc

Wyróżnienie:
Aleksandra Galicka VIIb, Julia Matysiak VIIIa