Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie na rok szkolny 2020/2021. Jednocześnie przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 15-20 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00. Oświadczenie woli znajduje się na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”. Oświadczenie to przesyłamy drogą mailową na adres szkola@zsobrwinow.pl.

Lista zakwalifikowanych