LAUREATKĄ KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO LANDESKUNDE DEUSTCHLAND-ÖSTERREICH wpisanego na listę konkursów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i punktowanego przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych została uczennica kl. 7 c:

– LENA STANKIEWICZ
GRATULUJEMY SUKCESU!!!