Świetlica klas I – III od początku roku szkolnego 2016/2017 uczestniczy w akcji promującej i upowszechniającej czytelnictwo.

Wiosną Babcie poprowadziły spotkania czytając wiersze Marii Konopnickiej, opowiadanie Jeanne Cape, opowieść Siergieja Michałkowa oraz Teofila Gomulickiego.
Wychowankowie świetlicy usłyszeli: wiersze pt. ”Co dzieci widziały w drodze”, „Stefek Burczymucha”, „Tęcza”, opowiadanie „Niesforne króliczki” oraz fragmenty „Wspomnienia niebieskiego mundurka”.
Dzieci poznały życiorysy poetek i pisarzy- barwne momenty i anegdoty dotyczące ich zainteresowań w dzieciństwie, jak również prawidłowo odpowiadały na zadawane pytania dotyczące przygód poznanych bohaterów. Dzieci z zainteresowaniem słuchały przygód swoich ulubieńców, jak również zapoznały się z babcinymi wspomnieniami z lat szkolnych. Na koniec zajęć dzieci w podziękowaniu wykonały laurki.

Dziękujemy wszystkim Babciom
które wzięły udział w naszym projekcie.