Mały Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na plakat pt.„Jesienne drzewo”. Uczniowie każdej klasy edukacji wczesnoszkolnej wspólnie przygotowali jedną pracę, wykorzystując dowolną technikę. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Wszystkie prace były oryginalne i piękne. Plakaty posłużyły do stworzenia „Galerii Jesiennych Drzew” na I piętrze.
Opiekunki MSU