KONKURSU NA FILM I KOMIKS, PROMUJĄCY OSZCZĘDZANIE WODY LUB EFEKTYWNE JEJ WYKORZYSTYWANIE, REALIZOWANY W RAMACH AKCJI EDUKACYJNEJ „WODA TO ŻYCIE”

Konkurs jest adresowany do uczniów i uczennic klas VIII.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

1) kategoria I: film,

2) kategoria II: komiks.

Tematyka pracy konkursowej:

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy (filmu lub komiksu) na temat sposobów oszczędnego lub efektywnego wykorzystywania wody w szkole/w życiu codziennym i korzyści z tego płynących.

2. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: a) kategoria I: przygotowanie 2-5 minutowego filmu, b) kategoria II: narysowanie komiksu (maksymalnie 2 kartki A4) w technice dowolnej.

3. W przypadku I kategorii konkursowej dopuszcza się wykonanie prac przez max. 5-osobowy zespół.

4. W przypadku II kategorii konkursowej pracę należy wykonać indywidualnie.

Terminy:

1. Przesłanie prac konkursowych przez Uczestników, I etap – do 31 marca 2023 r.

2. Przesłanie prac konkursowych przez Organizatorów, II etap – 5 kwietnia 2023 r.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu – do 17 kwietnia 2023 r.

Koordynatorzy konkursu:

Monika Smardzewska-Szuba
Małgorzata Tereszczyńska