11 stycznia o godz. 14.00 odbył się I etap kuratoryjnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”.

Tematykę Konkursu w roku szkolnym 2018/19 stanowią Dzieje Apostolskie i wybrane Listy św. Pawła (1-2Kor, Rz, Ga, Ef i Kol).
W konkursie wzięło udział 49 uczniów z klas VI – VIII, Gimnazjum oraz Liceum.
Do drugiego etapu zakwalifikował się Adam Kowalczyk z klasy VII d oraz Stanisław Śladewski z klasy III c gimnazjum.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.