KonkursSzkolne eliminacje do konkursu Warszawska Syrenka odbędą się w bibliotece szkolnej 23 lutego 2015 r. o godz. 11:45 . Uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej proszeni są o przygotowanie jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy), a uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum dwóch utworów o dowolnej tematyce (mogą to być dwa wiersze lub jeden wiersz i fragment prozy)