10 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie odbył się konkurs recytatorski dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych pt. „Piękna nasza Polska cała”.

W konkursie udział wzięło 17 uczestników. Mali artyści pięknie recytowali znane wiersze. Jury miało duży problem z wyłonieniem najlepszych wykonawców. Ocenie podlegało: opanowanie tekstu, prawidłowa wymowa, dykcja, tempo, intonacja i ogólny wyraz artystyczny.

Po burzliwych naradach zdecydowano, że:
1 miejsce zajęła Emilia Lewandowska – 0b
2 miejsce zajęła Zofia Malinowska i Julia Lewandowska – 0b
3 miejsce zajął Michał Zając – 0d

Wyróżnienia otrzymali:
Bianka Mruwczyńska 0d
Szymon Matulka 0b
Jan Zalewski 0b
Wiktoria Wyszyńska 0c
Maja Chamerska 0d

Laureatom wręczono dyplomy uznania i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami i słodkimi upominkami.

Anna Figuła, Beata Parol