Rada Rodziców proponuje dwie inicjatywy jako kolejny krok w dyskusji na temat korzystania z telefonów w szkole:

  1. Skrzynka na opinie i pomysły na temat przerw bez telefonów. Będzie wystawiona na portierni, u pani Marii Bartczak do końca lutego. Można wypowiedzieć się anonimowo. Zapraszamy do zabrania głosu również nauczycieli i rodziców.
  2. Konkurs „Przerwa bez telefonu” skierowany do uczniów klas 1-8. Pracą konkursową może być rysunek, wypowiedź pisemna np. opowiadanie, komiks, MEM, kolaż – w zasadzie dowolna forma wyrazu mieszcząca się na kartce A4. Pracę podpisaną na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć u pani Marii Bartczak do 4 marca 2024 r. Złożenie pracy na konkurs oznacza zgodę na jej publikację wraz z informacją o autorze. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli RR i grona pedagogicznego. Dodatkowo na facebooku Rady Rodziców wyłoniony zostanie laureat „Nagrody publiczności”. Czekają atrakcyjne nagrody (m.in. bony do empiku o wartości 50 zł).