Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

ikona_pdfRegulamin konkursu – pobierz

 

 

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
• Minister Edukacji Narodowej
• Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Prowincja Warszawska – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
• Warszawska Szkoła Fotografii
• Magazyn „Poznaj Swój Kraj”
• Radio Warszawa
• Rosikon press
• KONDRAT- MEDIA

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Gimnazjum.
2. Szkoła ponadgimnazjalna

Ogłoszenie konkursu: 15.06.2016 r.
Termin nadsyłania prac: 30 września 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu dnia: 21 października 2016 r.

NAGRODA SPECJALNA Ministra Edukacji Narodowej: Aparat fotograficzny!
Do wygrania także: tablety, elektroniczne ramki i inne nagrody

Prace wykonane zgodnie z wymagani Organizatora należy przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 września 2016 r. na adres:
FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.nazaretanki.edu.pl/

Plakat_konkursu

ikona_pdfRegulamin konkursu – pobierz