W marcu uczniowie klas I –III podstawowych wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Koszyczek Wielkanocny”. Koordynatorem konkursu w szkole była P. Anna Ręczkowska. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem był koszyczek Wielkanocny.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. W konkursie wzięło udział 50 uczniów reprezentujących klasy I –III podstawowe.. Na ręce organizatora oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.
Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatora, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.
Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Laureaci konkursu:
I miejsce:
Julia Matysiak – klasa III A
Maksymilian Cichoń – klasa II C
Zuzanna Soból – kasa I D
Bartosz Olesiejuk – klasa II D
Marceli Kozłowski – klasa I A
II miejsce:
Maja Tafiłowska – klasa II A
Kacper Russo – klasa II C
Gabriela Dałek – klasa I A
Kamil Wojtuszkiewicz – klasa I E
Katarzyna Sliwińska – klasa III C
III miejsce:
Jagoda Mruwczyńska – klasa I E
Oliwia Kołodziejek – klasa I A
Matylda Miszczuk – klasa I F
Antonina Lewandowska – klasa I C
Maciej Szadkowski – klasa I D
Szymon Szadkowski – klasa I D

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a wszyscy uczestnicy słodkości. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSO w Brwinowie za co bardzo dziękujemy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zachęcamy do dalszej twórczej współpracy.