Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brwinowie oraz do uczniów klas I-III Gimnazjum Nr 2 w Brwinowie. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy Etap składa się z pięciu części – comiesięcznych zadań.
Drugi Etap – finał. Zostanie przeprowadzony w maju na terenie szkoły. Cele konkursu: Czytaj więcej