Zachęcamy wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Jesienny witraż”. Wychowawcy świetlicy będą przyjmować prace wraz z Kartami Zgłoszenia do 6 października 2023 r. Z każdej klasy Jury wyłoni troje zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. O terminie uroczystego wręczenia nagród poinformujemy na tablicy ogłoszeń w świetlicach kl.I-II oraz II-III