• 03 listopada 2011 r. rozpoczęcie etapu szkolnego
 • 30 listopada 2011 r. zakończenie etapu szkolnego (ostateczny termin oddania prac w szkole)
 • 15 marca 2012 r. etap rejonowy (II stopień)
 • 30 marca 2012 r. ogłoszenie wyników etapu rejonowego
 • 18 kwietnia 2012 r. etap wojewódzki (III stopień)
 • 27 kwietnia 2012 r. ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego
 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 10 jest konkursem przedmiotowym powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej.
 4. Konkurs będzie prowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych w środowisku Logo.
 6. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Zainteresowani zgłaszają się do Anny Słowikowskiej – szkolnego koordynatora Technologii Informacyjnej

Więcej informacji na stronie http://minilogia.oeiizk.waw.pl/index.html