W dniu 20.12.2012 roku odbyły się eliminacje do szkolnego etapu konkursu historycznego „KRĄG”. Wzięło w nich udział 15 uczniów, do dalszego etapu przeszło 10 uczniów.
W dniu 11 stycznia 2012 roku odbędzie się szkolny etap
konkursu historycznego „KRĄG”, dla szkoły podstawowej.

Udział w nim wezmą:

Wojciech Sajecki klasa VIc

Andrzej Rubio klasa VIc

Krzysztof Rowicki klasa Vb

Filip Żarnowiec klasa VIc

Jan Kuczborski klasa VIc

Barbara Chodurska klasa Vb

Adam Zdunek klasa Va

Magda Podgórska klasa Vb

Agnieszka Godlewska klasa Vb

Patrycja Wierzbicka klasa VIb