Przypominamy, że niebawem kończy się termin składania prac na konkurs fotograficzny ”Sport w obiektywie” organizowany pod patronatem Rady Rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie skierowany jest do uczniów klas IV-VI, i VII -III gimnazjum i liceum.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania fotografią, promocją uprawianej dyscypliny sportowej, popularyzacją ciekawej i pełnej emocji fotografii sportowej. Szczegółowe informacje, tj. regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie do pobrania poniżej.
Terminy składania prac: 7 marca 2019 r.
Prace należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z dopiskiem „Konkurs Foto”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas DNIA UCZNIA w Zespole Szkól Ogólnokształcących w terminie 21 marca 2019.
Dokumenty do pobrania dla uczestników konkursu:

ikona_pdfRegulamin konkursu

Oświadczenie

Zgłoszenie