Nasza szkoła już drugi raz brała udział w akcji uświadamiającej i uwrażliwiającej na potrzeby osób z niedosłuchem. Wybrane klasy brały udział w warsztatach, na których zapoznawali się z budową aparatów i implantów słuchowych. Poznawali trudności i potrzeby osób niedosłyszących. Uczniowie podczas zajęć wykonywali również rożnego rodzaju prace plastyczne i plakaty, a zdjęcia są efektem twórczości naszych uczniów.
Koordynator akcji #kochamsłyszeć
Anna Jabłońska