NAGRODY DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH KLAS PRZYZNANO UCZNIOM KLAS:

VIIA ORAZ VIID i IVE.
NAGRODY W WYSOKOŚCI 100 ZŁ TRAFIĄ DO FUNDUSZU KLASOWEGO.
RADA RODZICÓW DZIĘKUJE WSZYSTKIM UCZNIOM ZA ZAANGAŻOWANIE