15  lutego uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Młodzież otrzymała elementy odblaskowe.
Funkcjonariusze policji omówili rodzaje zagrożeń na jakie są narażeni uczniowie w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić. Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem strażaków. Młodzież również miała okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze pokonując przygotowany tor rowerowy.
Serdecznie dziękujemy pracownikom niżej wymienionych instytucji, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia
– Urząd Gminy Brwinów,
– Starostwo Powiatowe w Pruszkowie,
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie,
– Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie,
– Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Pruszkowie.