WarsztatyWARSZTATY DLA RODZICÓW
Adresaci: rodzice dzieci w wieku szkolnym
Cel warsztatów (korzyści dla rodziców):
Głównym celem warsztatu jest przyjrzenie się możliwościom wspierania dziecka w trudnych sytuacjach szkolnych. Udział w warsztacie pozwala rodzicom z większym zrozumieniem spojrzeć na kłopoty z jakimi borykają się ich dzieci oraz dostarcza umiejętności ułatwiających udzielenie dziecku pomocy i wsparcia. Warsztat będzie okazją do:
Refleksji na temat potrzeb rozwojowych dzieci w wieku szkolnym.
Wypracowania zbioru dobrych praktyk dotyczących budowania relacji rodzic – dziecko.
Przyjrzenia się trudnym sytuacjom szkolnym dzieci i sposobom w jaki na nie reagują.
Wymiany doświadczeń i refleksji związanych ze wspieraniem dzieci przez rodzica
w trudnych sytuacjach szkolnych.
Czas trwania: 2 spotkania po 2,5 godziny
Liczba uczestników: do 15 osób
Osoby prowadzące: trenerzy z Pracowni Aktywnego Działania „Półpiętro”
Termin:
I grupa: 4.12.2014, 16.12.2014 w godzinach 17.30 – 20.00 (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)
II grupa: 17.12.2014, 18.12.2014 w godzinach 17.30 – 20.00 (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)
Miejsce spotkań: Dział Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie, ul. Grodziska 31
Informacje i zapisy: osobiście, telefonicznie lub mailowo: Dział Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie, ul. Grodziska 31 tel. 22 729 63 11/ e-mail: swietlica.grodziska@brwinow.pl
Liczba miejsc ograniczona!
Warsztat jest BEZPŁATNY dla uczestników i finansowany jest w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.