Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie odbył się koncert pod hasłem „Wy jesteście przyszłością narody”. Słowa te zaczerpnięte zostały z przemówienia Świętego Jana Pawła II do młodzieży. Od trzech lat do udziału w koncercie zapraszani są uczniowie ze szkół powiatu pruszkowskiego. W tym roku wystąpili uczniowie:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
2. Szkoły Podstawowej nr 1w Piastowie
3. Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie
4. Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie
5. Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
6. Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie
7. Zespołu Szkół w Otrębusach
8. Zespołu Szkół w Żółwinie
9. Niepublicznej Szkoły Podstawowej FAMILIA w Brwinowie
10. Scholi Parafialnej św. Floriana w Brwinowie
Patronat nad koncertem objął: Pan Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski oraz Pan Arkadiusz Kosiński Burmistrz Gminy Brwinów.
Myślą przewodnią tegorocznego koncertu były słowa Jana Pawła II:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Na scenie słychać było przepiękne patriotyczne piosenki np.: Legiony, Dziewczyna z Granatem. Dziś idę walczyć mamo, Serce w plecaku, Czerwone maki na Monte Casino, Białe róże itp.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale ufundowane przez Pana Arkadiusza Kosińskiego Burmistrza Gminy Brwinów, upominki ufundowane przez Pana Maksyma Gołosia Starostę Pruszkowskiego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka.
Uczniowie otrzymali również niespodzianki przygotowane przez sponsorów: Pana Zbigniewa Kłosa Dyrektora Nowoczesnych Technologii Bankowych i Panią Grażynę Jarzynę właścicielkę cukierni w Brwinowie.
Już od kilku lat Koncertowi Talentów towarzyszą Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna i Straż Miejska z Brwinowa. Każde dziecko mogło wczuć się w rolę policjanta czy strażaka i zasiąść za kierownicą uprzywilejowanego samochodu oraz włączyć sygnały dźwiękowe, co zawsze wzbudza dużo emocji. Ponadto dzieci usłyszały jak bezpiecznie bawić się i spędzać czas wolny.