Zagadnienia konkursowe II Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „KLIO 2011”:
1.Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.

2.Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres działań, opieka, atrybuty, ośrodki kultu, losy).

3.Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.

4.Geografia i zoologia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades zwierzęta i potwory występujące w mitologii).

5.Iliada i Odyseja w mitologii Parandowskiego.

6.Znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, wędrówce Eneasza, powstaniu Rzymu.

7.Ślady mitologii we współczesnym języku(np. związki frazeologiczne), sztuce i literaturze.

8.Podstawowe fakty związane z życiem i twórczością Jana Parandowskiego.