Tak jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu aktor Andrzej Grabowski nazwał naszego absolwenta Damiana Bartosiewicza