Już po raz dziewiąty (24.02) odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski „Razem słuchajmy życia” towarzyszący obchodom Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Jarosława Iwaszkiewicza.

Gościliśmy uczniów ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I -III szkoły podstawowej
klasy IV- VI szkoły podstawowej
klasy I -III gimnazjum.
Uczestnicy byli oceniani za dobór i opanowanie tekstu, dykcję, pomysłowość interpretacji
i umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością. W miłej atmosferze wysłuchaliśmy wielu wspaniałych recytacji, toteż jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Emocje oczekiwania na wyniki osłodziły ciasteczka.
To było prawdziwe święto poezji. Za rok spotkamy się po raz dziesiąty na konkursie jubileuszowym.

NASI REPREZENTANCI

UCZESTNICY

LAUREACI – GIMNAZJUM

LAUREACI – SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6

LAUREACI – SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3

ZDJĘCIA RÓŻNE