Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. Jarosława Iwaszkiewicza pod hasłem „Razem słuchajmy życia”.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań poezją, podniesienie poziomu jej interpretacji i recytacji, przygotowanie uczestników do publicznego występowania.

1. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej, klas I-III gimnazjum oraz I-III liceum.

2. Przebieg konkursu.
Etap I –eliminacje szkolne.
Listę laureatów I, II, i III miejsca należy przesłać organizatorom do dnia 18 lutego 2016 r.
Etap II – przesłuchania finałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

3. Warunki uczestnictwa:
przygotowanie przez uczestników recytacji jednego dowolnego utworu poetyckiego wpisującego się w temat konkursu.

4. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
dobór i rozumienie tekstu
pomysłowość interpretacji
kultura mowy
artyzm wykonania

5. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.