30 maja 2023 odbył się VII Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „Be a Star!” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otrębusach. Lidia Grochowska, uczennica klasy IIa, zajęła I miejsce w kategorii wiekowej klasy I-III. Uczennica otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe. Adrian Dobilis, uczeń klasy IIIa, zajął III miejsce w kategorii wiekowej klasy I-III. Uczeń otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe. Antonina Witkowska, uczennica klasy Va, zajęła III miejsce w kategorii klasy IV-VI. Uczennica otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Pozostali uczestnicy konkursu z naszej szkoły otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe; a są to: Jan Chodurski z klasy Vd, Wiktoria Kustosz z klasy VIIa oraz Maja Malawko z klasy VIIId. Serdecznie gratulujemy!

Aby wyłonić najlepszych spośród wspaniałych i uzdolnionych dzieci, jurorzy oceniali nie tylko wokal, ale również poprawność wykonania utworów w języku angielskim oraz ogólne wrażenie artystyczne. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Z wielką przyjemnością słuchało się wszystkich uczestników konkursu.

Barbara Słupczyńska