21 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyła się Gala Projektów Edukacyjnych. Bohaterami uroczystości byli uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy przedstawili efekty swojej wielomiesięcznej pracy nad projektami. 
Na szczególne uznanie zasługuje inwencja twórcza w sposobie przedstawienia tematów. Uczniowie zaprosili do współpracy gości. Uświetnili oni występy zespołu prezentującego kulturotwórczą funkcję tańca nowoczesnego, zespołu opisującego wirtualną rzeczywistość, oraz zespołu, który odkrywał przed publicznością tajniki aktorstwa Zespoły projektowe włożyły dużo czasu i zaangażowania w przeprowadzenie wywiadów i ankiet. Powstał nawet film własnej produkcji i mini przedstawienie z udziałem najmłodszych uczniów naszej Szkoły. Uczniowie przygotowali również atrakcje dla publiczności: konkursy, zawody i poczęstunek.
Uczniowie klas II gimnazjum byli prawdziwymi bohaterami tego dnia i jak na bohaterów przystało zostali obsypani deszczem cukierków ufundowanych przez Dyrekcję ZSO.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, rutynowy Gimnazjalny Projekt Edukacyjny stał się prawdziwym Festiwalem ogromnych możliwości jakie drzemią w młodzieży. Odpowiednio prowadzona praca metodą projektu uruchamia ten potencjał i wyposaża uczniów w takie umiejętności jak: odpowiedzialność, konsekwencja, samodzielne podejmowanie decyzji, współpraca z innymi i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Kompetencje te są niezbędne w procesie budowania poczucia własnej wartości, która jest stanem umysłu wolnego człowieka i daje podstawy na całe dorosłe życie.
Jolanta Marzec – nauczyciel ZSO, doradca zawodowy, facylitator projektu

Tematy projektów i zespoły w kolejności prezentacji:
Kulturotwórcza funkcja tańca nowoczesnego (kl. II c).
1.Duszyńska Maja
2.Kwiatkowska Wiktoria
3.Kuczborska Emilia
4.Nowicka Zofia
5.Strakowska Aleksandra

Kalejdoskop zawodów. Charakterystyka zawodów z grupy człowiek – człowiek. Zawody medyczne (kl. II b).
1.Jakubenko Ewa
2.Kubaszewska Karina
3.Marszałek Laura
4.Wojciechowska Ewelina

Różne oblicza sportu. Sporty ekstremalne (kl. II a).
1.Brysiak Michał
2.Czwarno Mateusz
3.Misiurewicz Jakub
4.Ponder Kacper

Uzależnienia – droga do nikąd (kl. II a).
1.Dudkiewicz Weronika
2.Dziubalski Jakub
3.Idzikowski Tomasz
4.Popławska Karolina
5.Rożek Robert
6.Strojek Krzysztof

Niepełnosprawność – widzę, rozumiem, pomagam (kl. II c).
1.Dudkiewicz Monika
2.Gwardys Daria
3.Poreda Klaudia
4.Szymański Karol
5.Wdowczyk Wiktor

Kalejdoskop zawodów. Charakterystyka zawodów z grupy człowiek – działalność artystyczna. Aktorstwo (kl. II b).
1.Dembowska Natalia
2.Gontarczyk Zuzanna
3.Guzewicz Wiktoria
4.Kulbacka Katarzyna

Ale kino ! Charakterystyka wybranych gatunków filmowych (kl. II a).
1.Brol Andrzej
2.Głasek Bartosz
3.Korczykowski Stanisław
4.Kutyło Olga
5.Połukord Wiktor
6.Sarna Zofia

Kino i teatr – podobieństwa i różnice w przekazie wartości artystycznych (kl. II c).
1.Dominiak Karolina
2.Dworak Aleksandra
3.Gutowska Natasza
4.Guzewicz Adrian
5.Wołoszyk Joanna

Kalejdoskop zawodów. Charakterystyka zawodów z grupy człowiek – działalność artystyczna. Wokalistyka (kl. II b).
1.Bończyk Julia
2.Fijałkowska Kamila
3.Homel Wiktoria
4.Szamota Martyna

Kuchnia literacka. Wpływ kultury kulinarnej na walory artystyczne dzieła literackiego (kl. II a).
1.Krasa Krzysztof
2.Obrycka Aleksandra
3.Pawłowicz Gabriela
4.Wcisło Wiktoria

Wirtualna rzeczywistość. Praktyczne zastosowanie nowych technologii ( kl. II b).
1.Bajszczak Dawid
2.Gajewski Rafał
3.Makijenko Stanisław
4.Żebrowski Michał

Kalejdoskop zawodów. Charakterystyka zawodów z grupy człowiek – system znaków ( kl. II b).
1.Batory Stefan
2.Mesner Piotr
3.Pytlak Szymon
4.Siemiątkowski Andrzej
5.Wdowczyk Filip

Robotyka nauką przyszłości. Praktyczne zastosowanie nowych technologii ( kl. II c).
1.Bieliniak Konrad
2.Durka Mateusz
3.Wiencek Jan
4.Żarnowiec Dawid

Przewodnik po robotyce. Praktyczne zastosowanie nowych technologii.
1.Kopik Michał (kl. II c, autorski projekt indywidualny)