25 września w naszej szkole obchodziliśmy po raz pierwszy Europejski Dzień Sportu Szkolnego. To święto aktywności ruchowej, chęci do ćwiczeń i promocji aktywnego spędzania czasu wolnego. Celebrowaliśmy aktywność fizyczną i zachęcaliśmy wszystkich do wstania z przysłowiowego krzesła. Badania pokazują, że dzieci aktywne, lepiej przyswajają sobie wiedzę i są bardziej skoncentrowane. Niestety w ciągu ostatniej dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się. Czas to zmienić!
W Naszej szkole w ramach EDSS przeprowadziliśmy korespondencyjny, koedukacyjny bieg sztafetowy 6×300 m. Każda klasa wystawiła reprezentacje: 3 dziewcząt i 3 chłopców, którzy pokonywali dystans jednego okrążenia na naszej bieżni. Po wnikliwym porównaniu klasowych wyników, podczas uroczystego apelu, wręczyliśmy nagrody.
I tak w klasach:
Czwartych: IV miejsce zajęła klasa IVb, III miejsce klasa IVc, II miejsce klasa IVa i I miejsce klasa IVd z czasem 6:53,06
Piątych: III miejsce Vc, II miejsce Vb, I miejsce Va z czasem 6:36,32
Szóstych: III miejsce VIa, II miejsce VIc, I miejsce VIb z czasem 6:05,00
Pierwszych Gimnazjum: III miejsce Ic, II miejsce Ia, I miejsce Ib z czasem 6:07,00
Drugich Gimnazjum: III miejsce IIb, II miejsce IIc , I miejsce IIa z czasem 5:50,10
Trzecich Gimnazjum: III miejsce IIIb, II miejsce IIIc, I miejsce IIIa z czasem 5:27,08
Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowali: Dyrektor ZSO, Samorząd Uczniowski i kierownik Hali Sportowej. Nauczyciele wychowania fizycznego gratulują wszystkim  za udział w konkursie i zaangażowanie.

„Wszyscy jesteście zwycięzcami o czym świadczy radość i satysfakcja na Waszych Twarzach”

– powiedziała p. Małgorzata Laskowska koordynator zespołu nauczycieli w-f.