Hasłem tegorocznych obchodów Dnia Języków Obcych  w naszej szkole było zdanie: „Words Have Power” czyli „Słowa mają moc”. Celem zorganizowanego przez nauczycieli języków obcych projektu było pokazanie, że języki powinny być mostami, a nie barierą  w komunikacji międzykulturowej oraz uświadomienie jak uprzejme, dobre słowa mogą zmieniać na lepsze szarą rzeczywistość i nasze samopoczucie. Nie na darmo mówi się, że „słowa ludzi niosą”, ale również, że „język ludzki czasem przypomina psa, co urwał się z łańcucha ciemną nocą”. Rozmawialiśmy o tym podczas spotkań na szkolnej auli. Nie zabrakło tam również opowieści o mocy pozytywnych słów pani Beaty Winko-Rubio.

Hitem tegorocznych obchodów były postery uczniów w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim z przekazem, że warto być uprzejmym i ważyć słowa. Ich wystawa na szkolnych korytarzach potowarzyszy nam tej jesieni. Dużą popularnością cieszyły się ulotki z pozytywnymi hasłami wykonane przez uczennice klasy VIII D.

Odbył się też konkurs na poszukiwanie dobrych słów w specjalnie na ten dzień przygotowanym wężu, okalającym szkolny korytarz i zabawa w copywriterów czyli autorów sloganów i haseł (oczywiście tych z pozytywnym przekazem).

Uczniowie byli również zachęcani do korzystania z ogólnie dostępnych, bezpiecznych aplikacji do nauki języków. Każdy wychodzący ze spotkania mógł wylosować karteczkę z kodem QR jednej z aplikacji rekomendowanej przez stronę internetową: http://www.superbelfrzy.edu.pl .

Poniżej zapraszamy na fotorelację z imprezy.