Szanowni Państwo,

treść § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960) umożliwia przeprowadzenie zawieszonych etapów szkolnych konkursów przedmiotowych z historii, fizyki, biologii, wos, geografii i chemii.

Etapy szkolne konkursów przedmiotowych z powyższych przedmiotów należy zorganizować w dniach: 16, 19 i 20 listopada br. Szczegółowy harmonogram etapu szkolnego w załączeniu.

Uaktualniony harmonogram etapu rejonowego oraz wojewódzkiego dla powyższych konkursów zostanie opublikowany na stronie internetowej MSCDN. Poniżej link:

https://konkursy.mscdn.pl/

Harmonogramy konkursów przedmiotowych, które do chwili obecnej zostały przeprowadzone oraz harmonogramy konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pozostają bez zmian.