Powszechnie wiadomo, iż dzieci posiadają naturalną ciekawość odkrywania, rozumienia i wyjaśniania otaczającego ich świata. Bardzo dobrym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy o charakterze naukowym, jakimi są eksperymenty.

Raz w miesiącu wychowawcy świetlicy klas I – III przeprowadzali eksperymenty pobudzające wychowanków do myślenia, rozumienia i wyjaśniania wybranych zjawisk. Chociaż niektóre eksperymenty wydawały się trudne, ponieważ związane były z dziedzinami takimi jak fizyka czy chemia, to dawały dzieciom okazję do poznania interesującego ich świata przyrody.

Olga Łosiak- Krypiak