EKO- SZKOŁA
Oddaj swój stary telefon komórkowy
Pomagaj Naszej Szkole 

Od 3X 2016r rozpoczynamy zbiórkę starych telefonów komórkowych.
Nasza szkoła przystąpiła do Akcji EKO-SZKOŁY , której celem jest zebranie jak największej liczby niepotrzebnych telefonów komórkowych. Dzięki niej stare telefony zyskują drugie życie.
Dlaczego warto oddać nieużywany telefon?
1. Pomożesz naszej szkole- w zamian za zebrane telefony otrzymamy pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, książki i inne atrakcyjne nagrody.
2. Ograniczając liczbę wyrzucanych telefonów komórkowych CHRONIMY ŚRODOWISKO oraz cenne zasoby naturalne, a dzieci i młodzież uczymy jak dbać o naszą planetę.

CO ZROBIĆ, ABY ODDAĆ NIEPOTRZEBNY TELEFON KOMÓRKOWY?
1. Wypełnij krótki druczek przekazania telefonu.
2. Druczki będą w koszulkach przy plakatach rozwieszonych na terenie szkoły oraz w pracowni 306.
3. Na druczku powinien być czytelny podpis rodzica ucznia ,który przynosi telefon.
4. Przynieś telefon i druczek do pracowni 306 do specjalnie oznakowanego pudełka.
Koordynatorzy akcji: Hanna Sadowska, Małgorzata Pełka