Dnia 01.06.12 zespół nauczycieli wychowania fizycznego zorganizował Dzień Dziecka pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny”. Była to kontynuacja projektu edukacyjnego UNICEF, który zakłada przede wszystkim uświadomienie  dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są narażone  i jak dbać o własne bezpieczeństwo.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej brały udział w następujących konkurencjach: rzut dodawany piłką lekarską, bieg slalomem w workach, skoki łączone.
Po zakończeniu zawodów uczniowie mieli za zadanie: rozwiązać test związany z bezpieczeństwem, nanieść na mapie Brwinowa miejsca potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu i przygotować plakat pt. „Baw się i bądź bezpieczny”.

W kategorii klas czwartych: I miejsce IVd  (21 punktów)
II miejsce IVc  (18 punktów)
III miejsce IVa  (15 punktów)
IV miejsce IVb (13 punktów)

W kategorii klas piątych: I miejsce Vb (16 punktów)
II miejsce Va (15 punktów)
III miejsce Vc (13 punktów)

W kategorii klas szóstych: I miejsce VIb (11 punktów)
II miejsce VIa (8 punktów)