30 września z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole Mały Samorząd
Uczniowski zorganizował konkurs na mężczyznę w krawacie. Klasy 0 i
1-3 bardzo aktywnie włączyły się w akcję.W niektórych z nich 100% chłopców miało krawat (0a, 0b, 0c, 1a, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c).
Gratulujemy!