Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców przeznaczyła zebrane środki m.in. na:

  • zakup sprzętu nagłośnieniowego dla szkoły,
  • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego,
  • nagrody w konkursach i zawodach sportowych,
  • udział uczniów w konkursach przedmiotowych,
  • projekt „Rola chemii w życiu człowieka”,
  • wydarzenia szkolne takie jak: Szkolny Festiwal Nauki, Rozśpiewana Dwójka, Festiwal Tańców Narodowych, wianki na apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,
  • Kino szkolne,
  • Piknik „Dzień rodzinny w Dwójce”,
  • Nagrody Rady Rodziców dla klas najbardziej aktywnych na kiermaszach.

Zachęcamy do wpłacania składek na konto RR: 10 9291 0001 0097 6624 2000 0010 lub osobiście podczas dyżuru RR w dniach zebrań! Obecnie Rada realizuje cel, jakim jest wyposażenie tzw. Klubiku, czyli pomieszczenia rekreacyjnego dla klas IV-VIII.

Państwa składki pozwolą nam jak najlepiej kontynuować działalność na rzecz uczniów naszej szkoły!

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe zestawienie wydatków w roku szkolnym 2018/2019 oraz protokół z zebrania Rady Rodziców, które odbyło się 17.09.2019 roku.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 2018/2019

PROTOKÓŁ ZEBRANIA 17.09.2019